Abonnementets dækning

Dit RenKloak+ abonnement dækker, arbejde der kan udføres med spulebil på hverdage indenfor almindelig  arbejdstid, på den adresse der er noteret på aftalen.
Opgaver der kan løses med en spulebil er

 • Rensning af stoppet afløb
 • Rensning af stoppet toilet
 • Rensning af tilstoppet håndvask
 • Rensning af tilstoppet køkkenvask
 • Højtryksspuling af din Kloak

Responstid

Som RenKloak+ kunde bliver du prioriteret, når du har brug for vores service.
Vi bestræber os på, at klare opgaven samme hverdag, eller senest hverdagen efter.

Ekstra service:

15% rabat på ekstra ydelser, bl.a.:

 • Udkald udenfor almindelig arbejdstid
 • TV-inspektion
 • Fræsning af rødder og faste aflejringer
 • Oprens og årlig service af regnvandsbrønde
 • Montering af rottespær

Abonnementsperiode

Dit abonnement løber i 12 måneder, fra den dag du opretter dig som RenKloak+ abonnent.
Abonnementet fortsætter 12 måneder af gangen, indtil det bliver opsagt.
Fornyet betaling for de kommende 12 måneder sker på årsdagen.

Binding

Der er ingen binding på dit abonnement. Du kan til enhver tid opsige abonnementet når du har lyst.
Abonnementet vi da løbe den betalte periode ud og vil efterfølgende ikke blive fornyet.

Opsigelse

Opsigelse skal ske skriftligt til [email protected].
Ved opsigelse af abonnement inden for de første 6 måneder, efter seneste betaling, bortfalder abonnementet
og alle fordele ved abonnementet dags dato. Der sker ikke refundering af eventuelle restrende måneder,
som der er betalt for ved tegning af abonnement.
Ved opsigelse af abonnement, kan dette ikke gentegnes før efter 12 måneder.

Bestilling

Ring til vores hovednummer på 71 11 11 11. Husk at oplyse, at du er RenKloak+ abonnent.

Ikke omfattet af abonnement

 • Spuling af dræn
 • Oprens og service af pumpebrønde
 • Oprens og årlig service af regnvandsbrønde
 • Fræsning af rødder og faste aflejringer
 • Service på rottespær eller højtvandslukkere
 • Afmontering og genmontering af hængetoiletter
 • Kloakservice i udlejningsejendomme
 • Udkald uden for almindelig arbejdstid

Hvem kan få RenKloak+

RenKloak+ kan primært tegnes af private parcelhusejere. RenKloak forbeholder sig til enhver tid retten til, at
vurderer hvilke kunder der kan få RenKloak+. I tvivlstilfælde kontakt RenKloak på 71 11 11 11.

Begrænsninger i RenKloaks forpligtelse

Vi bestræber os på at rykke ud så hurtigt som muligt på samme dag, eller hverdagen efter dit opkald.
Der kan dog forekomme situationer, hvor responstiden er noget længere. Når du ringer, vil du få oplyst hvornår vi forventer at være på adressen.
Ved flere udkald på baggrund af samme fejl i jeres kloak eller afløb, kan RenKloak meddele dig skriftligt, at fremtidige udkald til samme fejl ikke vil være omfattet af abonnementet. Det kan være, men ikke begrænset til, rødder, faste aflejringer, ikke kloak-egnede materialer i afløb, etc.
RenKloak vil i forbindelse med afhjælpning, rådgive om hvilke foranstaltninger du bør udføre for at undgå gentagelse.
Følges disse råd ikke, kan det føre til særskilt fakturering af udkald, eller ultimativt til ophævelse af abonnementet.

Ændring af aftale

Indholdet i abonnementet bliver løbende opdateret, og sker der ændringer der øger dine forpligtelser overfor RenKloak,
eller forringer dine rettigheder i abonnementet, har du mulighed for at træde ud af aftalen på samme tid som ændringen træder i kraft,
uanset hvor lang tid der er tilbage af dit abonnement.
Du skal stadig opsige dit abonnement skriftligt (se under ”Opsigelse”) og senest 14 dage efter en ændring er skriftligt
varslet af RenKloak. I modsat fald fortsætter dit abonnement under de nye forudsætninger.

Særligt for RenKloak+ Udkald

Dit RenKloak+ Udkald abonnement dækker, ét udkald der kan udføres med spulebil alle dage
mellem kl. 7.30 – 22.00, på den adresse der er noteret på aftalen.
I udkaldet er inkluderet op til 1 time på arbejdsstedet med nødvendig spuling og rensning af kloakker.
Efterfølgende timer på arbejdsstedet konteres til kr. 995,- pr. time inkl. moms. Der konteres pr. påbegyndte kvarter.

Særligt for TV-Light

TV-Light pakken dækker over en tv-inspektion, der kan udføres hverdage indenfor almindelig arbejdstid.
Der laves ikke optagelser eller dokumentation.
Der er inkluderet op til 1 time på arbejdsstedet med nødvendig spuling og rensning af kloakker,
samt nødvendig fræsning af rødder og faste aflejringer, der kan udføres med spulebil.
Efterfølgende timer på arbejdsstedet konteres til kr. 975,- pr. time inkl. moms. Der konteres pr. påbegyndte kvarter.

Særligt for TV-Light & RenKloak+

TV-Light & RenKloak+ pakken dækker over en tv-inspektion, der kan udføres hverdage indenfor almindelig
arbejdstid, samt 12 måneders abonnement på RenKloak+
Der laves ikke optagelser eller dokumentation.
Der er inkluderet op til 1 time på arbejdsstedet med nødvendig spuling og rensning af kloakker,
samt nødvendig fræsning af rødder og faste aflejringer, der kan udføres med spulebil.
Efterfølgende timer på arbejdsstedet konteres til kr. 825,- pr. time inkl. moms. Der konteres pr. påbegyndte kvarter.

Særligt for TV-Pro

TV-Pro pakken dækker over en tv-inspektion, der kan udføres hverdage indenfor almindelig arbejdstid.
Der udføres dokumentation og optagelser, samt udarbejdes TV-rapport og tegning.
Der er inkluderet op til 2 timer på arbejdsstedet med nødvendig spuling og rensning af kloakker,
samt nødvendig fræsning af rødder og faste aflejringer, der kan udføres med spulebil.
Efterfølgende timer på arbejdsstedet konteres til kr. 1.095,- pr. time inkl. moms. Der konteres pr. påbegyndte kvarter.

Særligt for Rottespærre

Montering af Nordisk Innovation TX11 rottespærre Ø100/110 og Ø150/160.
Forudsætter at rottespærre kan monteres direkte i brønd uden modifikationer.
Kræves modifikationer afbrydes arbejdet og kunden kontaktes så løsning kan udarbejdes.
Dæksel skal være synligt og tilgængeligt ved vores besøg på adressen.
Der gives 5 års garanti mod slitage på bevægelige dele og 10 års garanti mod gennemtæring.
For at opretholde garantien skal rottespærre serviceres årligt.

Særligt for Service

RenKloak tilbyder kun service af Nordisk Innovation TX11 rottespærre Ø100/110 og Ø150/160.
Forudsætter at rottespærre kan afmonteres og genmonteres direkte i brønd uden modifikationer.
Kræves modifikationer afbrydes arbejdet og kunden kontaktes så løsning kan udarbejdes.
Dæksel skal være synligt og tilgængeligt ved vores besøg på adressen.

Særligt for Rottespærre & Service

Montering af Nordisk Innovation TX11 rottespærre Ø100/110 og Ø150/160.
Forudsætter at rottespærre kan monteres direkte i brønd uden modifikationer.
Kræves modifikationer afbrydes arbejdet og kunden kontaktes så løsning kan udarbejdes.
Dæksel skal være synligt og tilgængeligt ved vores besøg på adressen.
Der gives 5 års garanti mod slitage på bevægelige dele og 10 års garanti mod gennemtæring.
For at opretholde garantien skal rottespærre serviceres årligt.

Særligt for Rottespærre & RenKloak+

Montering af Nordisk Innovation TX11 rottespærre Ø100/110 og Ø150/160.
Forudsætter at rottespærre kan monteres direkte i brønd uden modifikationer.
Kræves modifikationer afbrydes arbejdet og kunden kontaktes så løsning kan udarbejdes.
Dæksel skal være synligt og tilgængeligt ved vores besøg på adressen.
Der gives 5 års garanti mod slitage på bevægelige dele og 10 års garanti mod gennemtæring.
For at opretholde garantien skal rottespærre serviceres årligt.

Særligt for Service & RenKloak+

RenKloak tilbyder kun service af Nordisk Innovation TX11 rottespærre Ø100/110 og Ø150/160.
Forudsætter at rottespærre kan afmonteres og genmonteres direkte i brønd uden modifikationer.
Kræves modifikationer afbrydes arbejdet og kunden kontaktes så løsning kan udarbejdes.
Dæksel skal være synligt og tilgængeligt ved vores besøg på adressen.

Særligt for Rottespærre, Service & RenKloak+

Montering af Nordisk Innovation TX11 rottespærre Ø100/110 og Ø150/160.
Forudsætter at rottespærre kan monteres direkte i brønd uden modifikationer.
Kræves modifikationer afbrydes arbejdet og kunden kontaktes så løsning kan udarbejdes.
Dæksel skal være synligt og tilgængeligt ved vores besøg på adressen.
Der gives 5 års garanti mod slitage på bevægelige dele og 10 års garanti mod gennemtæring.
For at opretholde garantien skal rottespærre serviceres årligt.