Abonnementets dækning

Dit RenKloak+ abonnement dækker, at vi kommer ud med en spulebil på hverdage indenfor almindelig
arbejdstid, på den adresse der er noteret på aftalen.
Opgaver der kan løses med en spulebil er
– Rensning af stoppet afløb
– Rensning af stoppet toilet
– Rensning af tilstoppet håndvask
– Rensning af tilstoppet køkkenvask
– Højtryksspuling af din Kloak
Derudover dækker vi også telefonisk rådgivning på hverdage indenfor almindelig arbejdstid, på telefon 71 11
11 11.

Responstid

Som RenKloak+ kunde bliver du prioriteret, når du har brug for vores service.
Vi bestræber os på, at klare opgaven samme hverdag, eller senest hverdagen efter.

Ekstra service:

15% rabat på ekstra ydelser, bl.a.:

  • Udkald udenfor almindelig arbejdstid
  • TV-inspektion
  • Fræsning af rødder og faste aflejringer
  • Montering af rottespær

 

Abonnementsperiode

Dit abonnement løber i 12 måneder, fra den dag du opretter dig som RenKloak+ abonnent.

Abonnementet fortsætter, indtil det bliver opsagt.

Fornyet betaling for de kommende 12 måneder sker på årsdagen.

Opsigelse

Du kan til enhver tid opsige dit abonnement med tre måneders varsel til en periodes udløb.

Opsigelse skal ske skriftligt til [email protected] eller RenKloak, Banemarksvej 51, 2605 Brøndby.


Ved opsigelse af abonnement, kan dette ikke gentegnes før efter 12 måneder.


Bestilling

Ring til vores hovednummer på 71 11 11 11. Husk at oplyse, at du er RenKloak+ abonnent.

Ikke omfattet af abonnement
  • Spuling af dræn
  • Oprens og service af pumpebrønde
  • Fræsning af rødder og faste aflejringer
  • Service på rottespær eller højtvandslukkere
  • Udkald uden for almindelig arbejdstid
Begrænsninger i RenKloaks forpligtelse

Vi bestræber os på at rykke ud så hurtigt som muligt på samme dag, eller hverdagen efter dit opkald.

Der kan dog forekomme situationer, hvor responstiden er noget længere.

Når du ringer, vil du få oplyst hvornår vi forventer at være på adressen.


Ved flere udkald på baggrund af samme fejl i jeres kloak eller afløb, kan RenKloak meddele dig skriftligt, at fremtidige udkald til samme fejl ikke vil være omfattet af abonnementet.

Det kan være, men ikke begrænset til, rødder, faste aflejringer, ikke kloak-egnede materialer i afløb, etc..

RenKloak vil i forbindelse med
afhjælpning, rådgive om hvilke foranstaltninger du bør udføre for at undgå gentagelse.

Følges disse råd ikke, kan det føre til særskilt fakturering af udkald, eller ultimativt til ophævelse af abonnementet.

Ændring af aftale

Indholdet i abonnementet bliver løbende opdateret, og sker der ændringer der øger dine forpligtelser overfor
RenKloak, eller forringer dine rettigheder i abonnementet, har du mulighed for at træde ud af aftalen på samme tid som ændringen træder i kraft, uanset hvor lang tid der er tilbage af dit abonnement. Du skal stadig opsige dit abonnement skriftligt (se under ”Opsigelse”) og senest 14 dage efter en ændring er skriftligt varslet af RenKloak.

I modsat fald fortsætter dit abonnement under de nye forudsætninger.